PRIVACY & COOKIES

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Italië Scooters Geldrop en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een scooter, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van scooters, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw scooter of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum*
 • rijbewijsnummer en/of paspoort*
  *indien er sprake is van tenaamstelling

Hoe lang wij gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw scooter, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst. Verder bewaren wij bepaalde gegevens welke vallen onder de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn, maximaal 7 jaar.

Delen met anderen
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens namens ons verwerken en met wie wij elk afzonderlijk verwerkersovereenkomsten afgesloten hebben: LaPosta, Eboekhouden.nl, RDW, ScooterFlex.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. De Analytics-cookies gebruiken wij niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door pagina’s van een website meegestuurd worden. Uw browser slaat deze cookies op uw harde schijf op.

Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies met een technische functionaliteit. Hierdoor kan de website naar behoren werken en van statistiek-cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Geldigheidsduur cookies
De geldigheidsduur van de analytische cookies op onze website is 2 jaar.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • onze website maakt gebruik van https encryptie
 • al onze apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner
 • wij gebruiken 2 factor authentication voor cloud-opslag en mobiele apparaten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website www.italiescooters.nl regelmatig te raadplegen. [Versie 1.1 – juli 2018]

Italië Scooters Geldrop
Houterbrugweg 9
5664 EV Geldrop
info@italiescooters.nl

Veranderen van toestemming

Verander je toestemming voor cookies via de Cookie Verklaring