Verkeersregels

Regels voor brommers en snorfietsen

Het bromfietsrijbewijs, kentekenbewijs en een verbod op brommers op het fietspad. Dit zijn voorbeelden van regels die de overheid heeft ingesteld om diefstal en het aantal bromfietsongelukken te verminderen.

Regels voor scooters

De term scooter verwijst naar een bepaald model snorfiets, bromfiets of motorfiets. De term scooter is geen wettelijke voertuigcategorie.
Wanneer wel of niet op het fietspad
U mag niet met uw brommer op het fietspad rijden. Brommers rijden namelijk veel harder dan fietsers. Dit kan ongelukken veroorzaken. Snorfietsers mogen wel op het fietspad, omdat zij minder hard kunnen rijden dan bromfietsers. Bromfietsers moeten op een verplicht fiets/bromfietspad rijden. Als dat er niet is, mogen zij op de rijbaan.
Verplicht fiets/bromfietspad
Is er een verplicht fiets/bromfietspad? Dan moet u daarop rijden. Ook als u binnen de bebouwde kom rijdt. U kunt een verplicht fiets/bromfietspad herkennen aan een blauw rond bord met een fiets en een brommer erop.
Maximumsnelheid brommer en snorfiets
De maximumsnelheid van de snorfiets is overal 25 kilometer per uur.
De maximumsnelheid van de brommer hangt af van de plaats op de weg.
Op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur.
Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 kilometer per uur.
Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur.

Helm verplicht

U moet een helm dragen als u op een brommer rijdt. Ook als bijrijder. Op een snorfiets is dit niet nodig.

Bromfietsrijbewijs

Als u op een bromfiets rijdt, moet u een bromfietsrijbewijs hebben. Een geldig autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A) is ook voldoende.

Verkeersregels bromfiets

Alle verkeersregels voor bromfietsen staan in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. In de brochure Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland staat een samenvatting van deze regels.
De regels voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs zijn voor bromfietsers hetzelfde als voor automobilisten. Iemand die rijdt onder invloed kan een geldboete, gevangenisstraf of rijontzegging krijgen.

Eisen aan de bromfiets en snorfiets

Voor de brommer en de snorfiets gelden een aantal eisen. Voorbeelden zijn:
de maximum constructiesnelheid is 45 kilometer per uur (voor snorfietsen: 25 kilometer per uur);
het maximale motorvermogen is 4 kW;
de bromfiets heeft een geel bromfietskenteken (blauw voor snorfietsen);
het voertuig moet verzekerd zijn (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
Meer informatie over voertuigeisen van brom- en snorfietsen is ook te vinden op de website van de RDW.

Kentekenbewijs

Alle brom- en snorfietsen moeten een kenteken hebben. Dit kenteken registreert de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar. Zo wil de overheid:

De verkeersveiligheid vergroten
De politie kan uw kentekenbewijs innemen als uw voertuig is opgevoerd. Zodra u de maximumsnelheid heeft aangepast, krijgt u het kenteken weer terug.

De diefstal van brom- en snorfietsen terugdringen
Als uw brom-/snorfiets is gestolen, noteert de politie dit in het kentekenregister van de RDW. U bent dan niet meer aansprakelijk voor bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting en de APK. Voordat u een brom-/snorfiets koopt, kunt u met het kenteken controleren of die bromfiets als gestolen staat geregistreerd.

De veroorzaker van een ongeluk aanwijzen en opsporen

Controleren of de bromfiets verzekerd is
De RDW controleert minimaal 1 keer per jaar of een voertuig is verzekerd. Is dit niet zo, dan kunt u als kentekenhouder een boete krijgen.

Kentekenbewijs overschrijven

Als u een brom-/snorfiets koopt, moet u zelf het kentekenbewijs op uw naam laten overschrijven.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Op de website van de Rijksoverheid vind je alle regels voor brommers en snorfietsen.
Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/regels-voor-brommers-en-snorfietsen

Op 1 juli 2014 is de Regeling voertuigen gewijzigd. Als u zelf wijzigingen aanbrengt of gaat aanbrengen aan uw voertuig, dan is deze wijziging voor u belangrijk. De basiseisen zijn namelijk gewijzigd en dit heeft geleid tot een nieuwe wijze van keuren. Deze nieuwe wijze van keuren vindt u op de website van de RDW, Individuele goedkeuring. Daarnaast zijn er ook andere artikelen gewijzigd in de Regeling Voertuigen. Bekijk alle veranderingen op de website van de overheid.